Styczeń 2010

Podstawowe elementy  muzyki najdawniejszej   Jak wiemy, wszystkie teorie wskazują na to, że muzyka w swym pierwotnym stadium nie obejmowała tych wszystkich elementów co dzisiejsza. Jeśli weźmiemy pod uwagę trzy podstawowe i główne jej elementy jak rytm, melodię i harmonię, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, iż czynnik harmoniczny dołączył się do pozostałych znacznie później…

Read More Elementy muzyki najdawniejszej